Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

  Projekt "Profesjonalny MEDYK" 

W związku z realizacją projektu „Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości  kształcenia zawodowego WSCKZiU Konin” i prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, Dyrektor Wielkopolskiego  Samorządowego  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia 3 pracowni kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki  stomatologicznej i masażu.

Zapytanie ofertowe  umieszczono  w bazie konkurencyjności.

Link:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209160#


 

Pin It