Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

{Play}Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

   Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia.
   Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte
i doniczkowe.
   Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

 

 Więcej informacji na temat kierunku florysta można przeczytać tutaj

REKRUTACJA  ONLINE

 

   Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami. Wspiera osobę z niepełnosprawnością w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej. Wspiera osobę niepełnosprawną w dążeniu do życiowej samodzielności.
   Świadczy opiekę osobom niepełnosprawnym w zakresie ich samodzielnego funkcjonowania.
   Udziela pomocy osobom z niepełnosprawnością w korzystaniu z różnorodnych form kompleksowej rehabilitacji.

 

Więcej informacji na temat kierunku asystent osoby niepełnosprawnej można przeczytać tutaj

 

 REKRUTACJA  ONLINE

 

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs  bezpłatny prowadzony w oparciu o program nauczania, uwzględniający nową podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu.

 Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie:

  • podstawowe,
  • gimnazjalne,
  • zawodowe,
  • średnie,
  • wyższe.

Forma w jakiej organizowane są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) uwzględniając czas wolny w ferie oraz wakacje.

 Absolwenci kursu uzyskują

- Zaświadczenie o odbyciu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, ale nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieUzyskanie zaświadczenia o odbyciu kursu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

- Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, przystąpił do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu, po zdaniu egzaminu. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum.

- Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 Informujemy, że  nabór na KKZ trwa - rozpoczęcie zajęć  we wrześniu z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników.

REGULAMIN KKZ

 

 

Pin It