Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakres rzeczowy:

Segment A - budowa szybu windowego zewnętrznego (m.in.: roboty ziemne, fundamenty i ściany z izolacją, strop szybu, ocieplenie, elewacja), montaż dźwigu osobowego, wykonanie instalacji elektrycznej (m.in.: wykucie bruzd, położenie przewodów kablowych, montaż oświetlenia, podłączenie windy do SAP, montaż czujek pożarowych), wybudowanie pochylni dla niepełnosprawnych.

Segment B
– roboty rozbiórkowe i wyburzenia, budowa szybu windowego wewnętrznego (roboty ziemne, fundament z izolacją, ściany i strop szybu, roboty wykończeniowe, w tym: tynki, gładzie gipsowe, malowanie, naprawa posadzki), montaż dźwigu osobowego, wykonanie instalacji elektrycznej (m.in.: wykucie bruzd, położenie przewodów kablowych, montaż oświetlenia, podłączenie windy do SAP, montaż czujek pożarowych).

WC dla niepełnosprawnych
– roboty ziemne, wykonanie: fundamentów, ścian z izolacją,  stropodachu, posadzki; montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie: tynków, okładzin, ocieplenia i elewacji, przebudowa i budowa instalacji sanitarnej (instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej), oraz elektrycznej. Roboty wykończeniowe: montaż umywalki, baterii, ustępu z płuczką ustępową.

Planowany okres realizacji:

21.11.2022

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dokumentacja fotograficzna.

Stan przed rozpoczęciem prac:

       

    

Stan prac na dzień 07.11.2022 r.


Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Zakres rzeczowy:

 1. Wydzielenia piwnicy drzwiami o klasie El 60 odporności ogniowej.
 2. Wymiany drzwi przesuwnych na drzwi otwierane ręcznie z pomieszczenia świetlicy szkolnej na parterze w segmencie A.
 3. Podział budynku na strefy pożarowe o powierzchniach zgodnych z warunkami technicznymi wg pkt 5.7 poprzez wykonanie wydzieleń pożarowych.
 4. Podziału korytarza w budynku A na kondygnacjach nadziemnych drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m.
 5. Doposażenia budynku w hydranty wewnętrzne HP 25 mm w miejscach, nieobjętych zasięgiem hydrantu.
 6. Wykonanie Systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku.
 7. Wykonanie oddymiania klatki schodowej 143 wg odrębnego projektu.
 8. Wykonanie oświetlenia awaryjnego na wszystkich drogach komunikacji ogólnej, również w odniesieniu do dróg ewakuacji oświetlonych światłem naturalnym.
 9. Zakres prac wskazany przez Zamawiającego w zakresie dostosowania do wymagań określonych w ekspertyzie technicznej i Postanowieniu KW PSP nr 269/2018 i 269-1/2018

  Planowany okres realizacji:

  31.08.2021

  Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

  Dokumentacja fotograficzna.

  Stan przed rozpoczęciem prac:

Stan po zakończeniu prac:

Pin It