Znajdź nas na

 

 

   Na świecie wodór już dziś wykorzystywany jest w przemyśle i transporcie publicznym, m.in. autobusach miejskich, pociągach, a nawet samolotach. Energia produkowana z wodoru należy do jednej z najczystszych, a jednocześnie jest niewyczerpana, podobnie jak ta ze źródeł odnawialnych czy jądrowa. Wielkopolska dostrzega olbrzymi potencjał ekonomiczny tego pierwiastka, czego przykładem będzie budowa Konińskiej Doliny Energetycznej. Także w Koninie 12 grudnia odbędzie się otwarta konferencja pod hasłem „Kierunek wodór”.

   Inicjatorami wydarzenia są Komisja Europejska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja odbywa się w ramach europejskiego projektu Science Meets Regions, którego głównym celem jest łączenie nauki z biznesem i polityką na szczeblu regionalnym. W przyszłości wodór będzie wykorzystywany nawet w naszych gospodarstwach domowych, jego obecność stanie się powszechna, bo odnawialne źródła energii stopniowo wypierają te tradycyjne. Konferencję otworzą Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Piotr Korytkowski, Prezydent Konina.  

   Wydarzenie kierowane jest nie tylko do przedstawicieli nauki, biznesu czy samorządu, ale przede wszystkim do mieszkańców Wielkopolski, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o potencjale Konina jako laboratorium innowacyjności w kontekście zasobów energetycznych. Udział jest bezpłatny. Zainteresowani proszeni są o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego na www.h2konin.pl.

   Na uczestników wydarzenia czeka solidna dawka wiedzy, którą przekażą światowej klasy eksperci w zakresie wykorzystania wodoru w gospodarce. Konferencja ma zachęcić lokalne środowisko do debaty na temat odnawialnych źródeł energii oraz współpracy nauki i biznesu.

 Region koniński na etapie transformacji

   Nieprzypadkowa jest lokalizacja konferencji. Konin i okolice to region górniczy, w którym do historii przechodzi lokalna gospodarka oparta na węglu brunatnym i tradycyjnej energetyce. Projekt przyszłości to Konińska Dolina Energetyczna, w ramach którego w najbliższych latach realizowane będą innowacyjne działania w zakresie rozwoju i zastosowania technologii wykorzystujących wodór.

   Musimy poszukiwać nowych rozwiązań, które pozwolą wykorzystać lokalny potencjał oraz istniejącą infrastrukturę do podniesienia konkurencyjności regionu nie tylko w skali kraju, ale także całej Europy. Należy wykreować nowy model aktywizacji mieszkańców czynnych zawodowo, mających wiedzę i doświadczenie. Konińska Dolina Energetyczna realizuje te plany. Konferencja natomiast ma pomóc w budowie ekosystemu innowacyjnych projektów wokół technologii opartej na wodorze.

 „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego – kierunek wodór”

12 grudnia 2018 (środa)

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, sala J. A.P. Kaczmarka

Rejestracja: www.h2konin.pl (udział bezpłatny)

Program konferencji

 


 

Pin It

    W sobotę 17 listopada 2018r. w gościnnych progach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie spotkały się absolwentki Liceum Medycznego rocznik 1973-1978. Było to już kolejne, czwarte, spotkanie pielęgniarek z tego rocznika. Pierwsze miało miejsce w czerwcu 1993 r. - 15 lat od ukończenia szkoły. Tegoroczna impreza absolwentek odbyła się po 40 latach od opuszczenia przez nie murów „Medyka” i zbiegła się w czasie ze świętowaniem 60- tych urodzin jej uczestniczek. „Ryczące sześćdziesiątki” uczciły tę okoliczność tradycyjnym tortem i lampką szampana.
    W spotkaniu udział wzięło 25 absolwentek z trzech klas Liceum Medycznego. Gościem honorowym uroczystości była Pani Jadwiga Piotrowiak – wychowawczyni klasy A, którą uczestniczki przywitały gromkim „Sto lat” i bukietem kwiatów.
    Wspomnieniom i opowiadaniom nie było końca.  O wspaniałej atmosferze spotkania niech świadczy fakt, iż uczestniczki opuszczały szkołę wczesnym niedzielnym rankiem.
    Zaplanowano też na maj 2019 r. następne spotkanie klas i udział w organizacji obchodów 50-lecia „Medyka”, które odbędą się na wiosnę 2020 roku.

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProId5dea81d625

Pin It

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Fundacją Kultury Irlandzkiej i Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu, serdecznie zapraszają do skorzystania z projektów edukacyjnych dedykowanych uczniom szkół podstawowych i średnich oraz przedszkolakom.
Dzięki naszej trójstronnej współpracy pojawia się możliwość szerokiego spopularyzowania wiedzy o Irlandii, jej kulturze, historii jak i współczesnym obliczu wśród młodzieży Wielkopolski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją.
„Irlandia w szkole” jest autorskim projektem edukacyjnym działającej od 2003 roku, Fundacji Kultury Irlandzkiej stworzonym dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Jest to projekt ogólnopolski, którego głównym zadaniem jest przybliżenie Irlandii uczniom polskich szkół. Od samego początku Fundacja współpracuje przy realizacji projektu z Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu, a projekt objęty jest jego patronatem honorowym. Współpraca ta pozwala uczestnikom na poznawanie sposobu działania i roli placówek dyplomatycznych.
Jego wielopłaszczyznowy sposób realizacji pozwala na: prowadzenie zajęć w szkole, organizacji zajęć w siedzibie Fundacji, wspierając szkoły w organizacji konkursów, imprez dedykowanych Irlandii, organizacje lekcji z native speakerami z Irlandii prowadzonych przez skype, organizacje konkursów i wiele, wiele więcej. Nauczyciele otrzymują od nas materiały pomocne przy samodzielnej realizacji projektu, wsparciem jest również stworzona specjalne na potrzeby projektu strona internetowa www.fki.home.pl/irlandiawszkole.

Pismo dotyczące współpracy UMWW i Konsulatu Irlandii

 

Fundacja Kultury Irlandzkiej
Strona informacyjna Fundacji Kultury Irlandzkiej
Z Seanem przez świat

 

 

Pin It

Z dniem 1 września 2018 r. Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie zmienia nazwę na
Medyczna Szkoła Policealna im. Karola Marcinkowskiego w Koninie

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W KONINIE

 

UCHWAŁA nr XLVIII/1090/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 2018 r.

Pin It

22 czerwca 2018 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla pierwszych roczników oraz wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły. Progi naszej szkoły w roku szkolnym 2017/18 opuściło 87 absolwentów. Ukończyli oni naukę na kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej i opiekun medyczny.
Świadectwa szkolne ze średnią 4,75 i powyżej otrzymało 16 absolwentów, a średnia ocen absolwentów na wszystkich kierunkach w ostatnim semestrze to 4,47.

Nagrody książkowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły otrzymało 7 absolwentów, a 35 otrzymało stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 1000 zł.

Wyróżniono także nagrodami książkowymi uczniów i słuchaczy pierwszych roczników, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i powyżej.

W swoim przemówieniu Dyrektor Wojciech Szymczak powiedział, że WSCKZiU w Koninie kontynuuje tradycje wypracowane przez lata działania Zespołu Szkół Medycznych, a jednocześnie jest placówką nowoczesną, otwartą na potrzeby rynku pracy i nowe kierunki kształcenia. W roku 2017/2018 po raz pierwszy uruchomiono kształcenie na kierunku technik elektroradiolog. Podejmuje różne przedsięwzięcia, by umożliwić uczniom i słuchaczom poznanie tajników zawodu, a równocześnie stworzyć możliwości rozwoju osobistego. Zdobyta w szkole wiedza i umiejętności są ściśle związane z praktyczną nauką zawodu, realizowaną w oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczych, aptekach, gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych. WSCKZiU pokazuje rzeczywistość, w której, oprócz dobra i piękna, istnieją jeszcze cierpienie, choroba, starość i smutek.  Pan dyrektor poinformował, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie i słuchacze mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami i inicjatywami wśród których można wymienić:

  • zajęcie I miejsca przez uczennicę Annę Krawczyk w międzywojewódzkim konkursie dla kierunku technik masażysta „Masaż drogowskazem dla zdrowia”, przeprowadzonym w szkołach medycznych województwa wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego,
  • uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej przez uczennicę Agnieszkę Poseł,
  • zajęcie I miejsca przez uczennicę Paulę Misun w konkursie fotograficznym pt. ,,Nasze zawody w obiektywie” zorganizowanym przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • zajęcie I miejsca przez uczennicę Annę Stefaniak w konkursie plastycznym w technice easy painting, zorganizowanym przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie dla uczniów i słuchaczy szkół medycznych województwa wielkopolskiego,
  • zajęcie 16 miejsca, na 300 startujących, w Biegu Milowego Słupa przez ucznia Huberta Janiaka oraz 22 przez uczennicę Julitę Nalewską,
  • zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Indywidualne Stylizacje Paznokci pod hasłem  „Fauna i flora mórz i oceanów", w którym wzięły udział drużyny z 6 szkół z Wielkopolski,
  • przeprowadzenie w niektórych konińskich przedszkolach lekcji ,,Zdrowe zęby bez próchnicy" w ramach profilaktyki próchnicy zębów przez higienistki stomatologiczne oraz przeprowadzenie badań wad postawy i skolioz u dzieci w wieku przedszkolnym przez techników masażystów,

Dyrektor Wojciech Szymczak wyraził uznanie dla uczniów i słuchaczy, którzy angażują się w rozmaitych akcjach przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dzieci, osób chorych i potrzebujących pomocy.  Podkreślił, że działanie dla ludzi i z ludźmi przynoszą wymierne rezultaty i pozwalają przeżywać pozytywne emocje, wynikające ze wspólnego działania, życzliwości i zaangażowania. z drobnych życzliwych gestów i rezultatów swojego zaangażowania. Pogratulował wspaniałych osiągnięć uczniom, słuchaczom i nauczycielom i oraz podziękował wszystkim pracownikom za całoroczną pracę. Na zakończenie życzył całej społeczności uczniowskiej słonecznych dni i udanych wakacji, a absolwentom znalezienia satysfakcjonującej pracy i umiejętności znajdowania równowagi w pełnym wyzwań świecie.

Fotorelacja - część 1

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProId77e808df03

Fotorelacja - część 2

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProId723109a4e6

 

 

 

 

Pin It

za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 1000 złotych/semestr.

 

 W dniu 18 czerwca 2018 r w zabytkowych murach Zamku w Gutowie k/Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się już po raz kolejny uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania – Centra nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa.

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 stworzyła możliwość nagradzania uczniów tych placówek, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych. Stypendia zostały przyznane po raz trzeci. Tradycyjnie wydarzenie odbyło się   w  uroczystej oprawie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał w ten sposób  podkreślić rangę stypendiów oraz wagę jaką przywiązuje do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i rozwoju  Centrów. Oprócz uhonorowania uczniów za wyniki w nauce i zaangażowanie w działania na rzecz środowisk lokalnych stypendia te mają również na celu promowanie  jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 165  uczniów i słuchaczy tych jednostek.

Z konińskiego Centrum stypendia uzyskało 35 uczniów.  

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Dorota Kinal wręczając stypendia pogratulowała wyróżnionym  osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do  satysfakcji i zadowolenia ale  także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Podkreśliła, że dzięki  pracy, aktywności i  postawie uczniów  oraz zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli i wykładowców Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobra opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Życzyła również jak najlepszych wyników nadchodzącej sesji egzaminacyjnej.

Pin It

Uczennica II roku kierunku Higienistka stomatologiczna - Agnieszka Poseł

została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej, Iława 2018r. 

Pin It

Festyn TPD odbył się tradycyjnie na skwerze przed Konińskim Domem Kultury. Tegoroczny przypadł w Dniu Matki. Dlatego rozpoczął się od gromkiego „Sto lat” zagranego przez dwie orkiestry dęte z Goliny i Ślesina i zaśpiewanego przez uczestników.

Hasłem, które przyświecało tegorocznej imprezie było „W zdrowym stylu”, stąd stoiska promujące właściwe odżywanie, aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną. Było kolorowo i radośnie, bowiem festyn zaczął się od korowodu, którzy z orkiestrami dętymi na czele wkroczył na skwer, gdzie na uczestników czekały liczne atrakcje.

Podczas festynu panowała miła atmosfera. Na scenie trwały interesujące występy oraz ciekawe konkursy. Wszyscy z uśmiechem brali udział w zorganizowanych zabawach.

 

 

 

Pin It

Międzyszkolny Konkurs Indywidualne Stylizacje Paznokci „Fauna i flora mórz i oceanów”

 18 maja 2018 roku w naszej szkole zorganizowany został Międzyszkolny Konkurs Indywidualne Stylizacje Paznokci pod hasłem  „Fauna i flora mórz i oceanów”.  Zadaniem konkursowym było wykonanie stylizacji lakierami hybrydowymi na naturalnej płytce paznokciowej oraz zdobień z wykorzystaniem dowolnych produktów zgodnie z własną interpretacją tematu. Dodatkową trudność stanowił fakt, iż płytka paznokciowa nie mogła być przedłużana. Na wykonanie zadania uczestniczki miały 120 minut.

W konkursie wzięły udział przedstawicielki szkół z Wielkopolski:

WSCKZIU w Koninie,

WSCKZIU w Rawiczu,

WSCKZIU w Ostrowie Wielkopolskim,

WSCKZIU w Poznaniu nr 1,

WSCKZIU w Poznaniu nr 2,

ZSEU w Żychlinie.

 Zwyciężyły w konkursie:

I miejsce  - Weronika Bogacz z Ostrowa Wielkopolskiego

II miejsce  - Elżbieta Juskowiak z Rawicza

III miejsce -  Agata Stachowiak z Rawicza

Spośród przedstawicielek naszej szkoły najwyższe - V miejsce  - zajęła Daria Pyrzyńska.

 Należy podkreślić, że konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, a wykonane prace odznaczały się  precyzją i pomysłowością.  Na   płytkach paznokciowych  pojawiły się muszelki, syreny, koniki morskie, wodorosty i inne elementy związane z morzami i oceanami.

 

 

Pin It

Dnia 23 marca 2018 roku inowrocławski „Medyk” był organizatorem międzywojewódzkiego konkursu dla kierunku technik masażysta. W konkursie wzięło udział 12 najlepszych słuchaczy, którzy zostali wyłonieni z pierwszego etapu konkursu, przeprowadzonego w szkołach medycznych województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Naszą szkołę reprezentowali słuchacze II roku kierunku technik masażysta: Anna Krawczyk oraz Fabian Ciechanowski. Wszyscy uczestnicy wykazali się fachową wiedzą i doskonałymi umiejętnościami z zakresu masażu.

Najlepszą z najlepszych została nasza słuchaczka Anna Krawczyk, która zajęła I miejsce. Gratulujemy!!!

Pin It