Znajdź nas na

 Ślubowanie i Dzień Edukacji Narodowej w konińskim „Medyku”.

11 października  2019 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego odbyły się  obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z uroczystym ślubowaniem  w obecności sztandaru szkoły, złożonym przez słuchaczy pierwszych roczników  technika masażysty, higienistki stomatologicznej, technika elektroradiologii, technika usług kosmetycznych,  technika farmaceutycznego, technika sterylizacji medycznej i opiekuna medycznego. Na początku uroczystości  wręczone zostały podziękowania dla słuchaczy  za  pracę  na rzecz   stowarzyszeń i organizacji, które współpracują za szkołą. W przemówieniu wygłoszonym do zebranych dyrektor WSCKZiU w Koninie -  Wojciech Szymczak zwrócił uwagę,  że jest to złożenie  ślubowania to zaszczyt, ale równocześnie akt przyjęcia na siebie odpowiedzialności za  podejmowane decyzje,  zobowiązanie do aktywnego udziału w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i działania na rzecz innych ludzi. Życzył  słuchaczom wielu sukcesów w edukacyjnej podróży, także tych potwierdzonych zdobyciem stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W drugiej części uroczystości poświęconej Dniu Edukacji Narodowej podkreślono znaczenie nauczycieli i wszystkich pracujących na rzecz oświaty  dla  przetrwania  narodu polskiego i rozwoju naszego kraju. Przekazywanie wartości, przygotowanie młodych  ludzi  do wdrażania w życie nowych technologii, a równocześnie zachowania zasobów naszego globu dla kolejnych pokoleń, to wyzwania, które musi spełniać współczesna szkoła. Doceniając wysiłek wkładany w realizację zadań szkoły, dyrektor konińskiego „Medyka” - Wojciech Szymczak wręczył  pracownikom Nagrody Dyrektora i złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zakończyła się krótkim programem artystycznym przygotowanym przez słuchaczy drugich roczników WSCKZiU w Koninie.

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProIdebe4b75806

Pin It

 

W dniu 04.10.2019 w godzinach od 17.00 do 21.00  młodzież wraz z nauczycielami wzięła udział w drugiej edycji wydarzenia pod nazwą  „Noc Zawodowców”, która tym razem odbyła się w dwóch lokalizacjach:

– Konin – Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3,

– Koło – Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolejowa 11.

Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.  Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy  wybrane zawody takie jak: technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik masażysta. Wydarzenie to było nie tylko okazją do  promocji szkoły,  zaprezentowania oferty edukacyjnej ale również pozwoliło poznać uczniom/kandydatom specyfikę pracy w danym zawodzie oraz perspektywę zatrudnienia.

 

Konin - ,,Noc Zawodowców”

Podczas wieczoru pod opieką Pani Kariny Piechockiej oraz Pani Iwony Nolbert słuchaczki kierunku higienistka stomatologiczna: Malwina  Kwiatkowska i Weronika Nowak przygotowały warsztaty dotyczące higieny jamy ustnej, udzielały porad stomatologicznych, pokazywały jak właściwie  należy szczotkować zęby. Przygotowały konkurs polegający na rozwiązaniu krzyżówki. Najszybsi, którzy wskazywali poprawne rozwiązanie otrzymywali nagrody służące do pielęgnacji jamy ustnej.

W równie profesjonalny sposób przygotowały warsztaty słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych: Paulina Komorowska i Wiktoria Krogulska, które udzielały porad dotyczących pielęgnacji cery trądzikowej oraz makijażu korekcyjnego. Poprowadziły konkurs polegający na zapisaniu krótkiej informacji - ,,w jaki sposób dbasz o swoją cerę” . Konkurs  cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt. Osoby, które udzieliły najlepszych odpowiedzi wzięły udział w losowaniu zestawów kosmetyków.

 

Koło - ,,Noc Zawodowców”

W trakcie wieczoru pod opieką Pani Beaty Janiak słuchacze kierunku technik masażysta: Weronika Walczak, Weronika Ślusarek, Kamil Kieliszkowski, Szymon Pustelnik przygotowali warsztaty dotyczące profilaktyki wad postawy, w trakcie których udzielali porad, prowadzili gimnastykę korekcyjną. Zainteresowane osoby mogły wykonać ćwiczenia z piłką pod kontrolą masażysty oraz uzyskać dodatkowe informacje z przygotowanej prezentacji multimedialnej. Zaangażowane osoby otrzymywały drobne upominki.

 

Roksana Siekierska i Weronika Januszewska reprezentowały kierunek technik usług kosmetycznych. Słuchaczki również przygotowały warsztaty podczas  których udzielały porad na temat  pielęgnacji cery trądzikowej oraz makijażu korekcyjnego. Przygotowały konkurs polegający na rozwiązaniu krzyżówki, w trakcie którego zwycięzcy otrzymywali środki do dezynfekcji.

 

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProId45228807af

Pin It

       

 

         19 czerwca 2019 r. w gościnnych progach naszej szkoły kolejny  raz odbyła się  uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce, przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.    W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pani Marzena Wodzińska, a także Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania – Centra nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa oraz WSCKU we Wrześni, dyrektorzy Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Centrów Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Publicznych Bibliotek Pedagogicznych z  Konina, Poznania, Leszna, Kalisza, Piły.

 Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 stworzyła możliwość nagradzania uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych.  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 stycznia 2019 r.  stypendia zostały przyznane już kolejny raz.  Wydarzenie to ma bardzo uroczystą oprawę,  aby podkreślić rangę stypendiów oraz wskazać, że samorząd WW  nie szczędzi nakładów, by kształcenie  w Centrach gwarantowało bardzo wysoki  i adekwatny do wymagań, jakie stawia rynek pracy w Polsce i Europie, poziom edukacji. Stypendia stanowią wyróżnienie dla  uczniów i słuchaczy, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a jednocześnie  działającym na rzecz społeczności lokalnej.  Przyznawane  nagrody mają również na celu promowanie  jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 156 uczniów i słuchaczy tych jednostek. Z WSCKZiU w Koninie stypendia uzyskało 50 osób. Dzisiejsza uroczystość zaczęła się od uhonorowania słuchaczki z kierunku higienistka stomatologiczna z WSCKZiU w Koninie  pani Marty Kopka  za uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Podziękowania otrzymał także opiekun kierunku pani Ewelina Przewoźna.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego  - Marzena Wodzińska,  wręczając stypendia, pogratulowała wyróżnionym  osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do  satysfakcji i zadowolenia, ale  także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Podkreśliła, że uczniowie i słuchacze mogą odnosić sukcesy w nauce dzięki  własnej pracy, aktywności i  postawie, wsparciu bliskich  oraz zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli. Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobrą opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Po przemówieniu  Pani Marzena Wodzińska w towarzystwie pani Doroty Kinal i dyrektora każdego  centrum wręczyła każdemu stypendyście pamiatkowej karty z nazwą i sumą stypendium. Równocześnie na ekranie wyświetlane było nazwisko stypendysty.  Po wręczeniu stypendiów wszystkim uczniom i słuchaczom danej szkoły wykonywane było wspólne zdjęcie.

Pani Marzena Wodzińska życzyła również jak najlepszych wyników  rozpoczętej właśnie letniej sesji egzaminacyjnej. Dyrektor WSCKZIU w Koninie podziękował w imieniu nagrodzonych i dyrektorów centrów za wręczone stypendia i złożył zapewnienie, że słuchacze i kadra pedagogiczna postarają się, by w przyszłym roku liczba stypendystów była znacznie większa. Po części oficjalnej młodzież WSCKZiU zaprezentowała krótki program artystyczny, po którym wszyscy udali się na wspólny obiad.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProId6dd1610a4b

Pin It

19 czerwca 2019 roku w konińskim Medyku – Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły 118 absolwentom Medycznej Szkoły Policealnej i Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych. Byli to słuchacze technika masażysty, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, terapii zajęciowej i asystenta osoby niepełnosprawnej.
Dyrektor w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na niezwykłość czasów, w których przyszło żyć współczesnym ludziom.   Postęp cywilizacyjny przynosi nowe wynalazki i odkrycia, ale także katastrofy ekologiczne i humanitarne.  
Jedni ludzie chorują z braku wystarczających środków do życia, a drudzy z ich nadmiaru. Dlatego ważne jest znalezienie własnego miejsca w świecie i pracy, która pozwoli na dalszy rozwój i zapewni  środki do godnego życia.
Podczas uroczystości wręczono nagrody książkowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora WSCKZiU w Koninie. 37 absolwentów uzyskało w  całym toku nauczania średnie ocen powyżej 4,75, a ponad 50 uczniów i słuchaczy uzyskało taką średnią w drugim semestrze nauki.
Pan Wojciech Szymczak podkreślił, że nauka to dobra inwestycja w siebie i przyszłość, a wybór szkoły kształcącej w zawodach medycznych i społecznych jest dobrą decyzją. Absolwenci i słuchacze pierwszych roczników nie ograniczają się tylko do nauki w szkole, ale włączają się życie miasta i regionu, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach na rzecz dzieci, osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych. Wielu z nich systematycznie działa jako wolontariusze.
Na koniec uroczystości Dyrektor WSCKZiU podziękował wszystkim, którzy wspierali proces kształcenia, absolwentom  złożył życzenia, by w pełnym troski o codzienność życiu, umieli odróżnić rzeczy ważne od błahych i potrafili odnaleźć równowagę  między obowiązkami, a przyjemnościami, natomiast  całej społeczności szkolnej życzył słonecznych dni, niezapomnianych przeżyć, bezpiecznego i  fantastycznego wypoczynku.

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProIde79b5dfa68

Pin It

 

 

   10 maja 2019 roku uczennice naszej szkoły, Alicja Łechtańska i Patrycja Woźniak, wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie pt.: „STYLIZACJA KOBIETY FUTURYSTYCZNEJ W OPARCIU O MALARSTWO KUBISTYCZNE”, który odbył się w WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim.

   Oprócz naszej reprezentacji udział w konkursie wzięły zespoły z siedmiu szkół policealnych  z Ostrowa Wielkopolskiego, Rawicza, Złotowa, Poznania, Gniezna i  Inowrocławia.

Konkurs zakończył się wielkim sukcesem naszych słuchaczek: I miejsce zajęły w nim  Alicja Łechtańska  wraz z modelką,  Patrycją Woźniak z II roku Technika Usług Kosmetycznych.

Konkurs stał na wysokim poziomie, uczestniczki wykazały się dużą wyobraźnią i kreatywnością w interpretacji tematu konkursowego.

Wyniki konkursu:

  • I miejsce WSCKZiU w Koninie (Alicja  Łechtańska, modelka Patrycja Wożniak),
  • II miejsce reprezentacja WSCKZiU w Rawiczu,
  • III miejsce słuchaczki WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgodnie z tradycją konkursową, w myśl której zwycięska szkoła jest gospodarzem kolejnej edycji konkursu, w przyszłym roku powitamy uczestników w progach WSCKZiU w Koninie.

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProId232a7e7631

Pin It

27 marca 2019 r. w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu odbył się finał konkursu plastycznego pn. "Krok w stronę NIE tolerancji", na którym słuchacze z naszej szkoły zdobyli znaczące miejsca,

byli to:

  • Anna Stefaniak - 2 miejsce  
  • Damian Szymczak - wyróżnienie

             

 

Pin It

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy wzięli udział w białej sobocie zorganizowanej przez Fundację Onkologiczną ,,Drugie życie”  wraz z centrum handlowym Ferio w Starym Mieście.

Przy zorganizowanym stoisku nasi słuchacze udzielali porad dotyczących kontynuacji rehabilitacji poprzez terapię zajęciową oraz zaprezentowali wybrane techniki pracy terapeutycznej w konwencji walentynkowej.

 

 

 

 

Pin It

 „W CENTRUM FOTOGRAFII – NASZE ZAWODY W OBIEKTYWIE”


Praca konkursowa pt. "Ujrzyj to co niewidzialne"

 

 

14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbył się finał Konkursu „W Centrum Fotografii – nasze zawody w obiektywie” oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Celem konkursu była prezentacja zawodów medycznych i społecznych ujętych w kadrze aparatu cyfrowego. Uczestnicy  wykazali  wielką inwencję  i zaangażowanie w tworzeniu prac konkursowych, które zostaną wykorzystane do promowania szkolnictwa zawodowego o  charakterze społeczno - medycznym.
Organizatorem Konkursu był Zarząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast części  finałowej i wręczenia nagród - Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.  W uroczystości uczestniczyli: Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan Czesław Kruczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Pani Jolanta Kamzela-Czub – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki UMWW,  Dyrektorzy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Nr 1 i Nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie, Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance oraz uczniowie – autorzy zdjęć uczestniczący w Konkursie.
Wśród laureatów konkursu nie zabrakło przedstawicieli WSCKZiU w Koninie.
II miejsce zajęła praca "Ujrzyj, to co niewidzialne"    wykonana przez uczennice naszej szkoły  z kierunku technik elektroradiolog: Paulinę Andrzejczak, Natalię Szczepaniak, Marikę Rusin. W fotografii wykorzystano motyw zdjęcia rentgenowskiego, nawiązujący  do przyszłych kwalifikacji autorek.  Zdobyliśmy również  trzy wyróżnienia.  Otrzymały je uczennice,  propagujące kształcenie  zawodowe  na kierunku higienistka stomatologiczna: Iza Ziółkowska, Marta Kopka  i Marianna Gajda-Banasiak.
Autorki prac oraz szkoły, które je kształcą, otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

"Ujrzyj to co niewidzialne"

 

Uczennice naszej szkoły  z kierunku technik elektroradiolog zdobyły w Konkursie II  miejsce:

 

   

Zdobyliśmy również  trzy wyróżnienia -  dla uczennic kierunku higienistka stomatologiczna:

   

    

     

    


 

Pin It

    W sobotę 17 listopada 2018r. w gościnnych progach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie spotkały się absolwentki Liceum Medycznego rocznik 1973-1978. Było to już kolejne, czwarte, spotkanie pielęgniarek z tego rocznika. Pierwsze miało miejsce w czerwcu 1993 r. - 15 lat od ukończenia szkoły. Tegoroczna impreza absolwentek odbyła się po 40 latach od opuszczenia przez nie murów „Medyka” i zbiegła się w czasie ze świętowaniem 60- tych urodzin jej uczestniczek. „Ryczące sześćdziesiątki” uczciły tę okoliczność tradycyjnym tortem i lampką szampana.
    W spotkaniu udział wzięło 25 absolwentek z trzech klas Liceum Medycznego. Gościem honorowym uroczystości była Pani Jadwiga Piotrowiak – wychowawczyni klasy A, którą uczestniczki przywitały gromkim „Sto lat” i bukietem kwiatów.
    Wspomnieniom i opowiadaniom nie było końca.  O wspaniałej atmosferze spotkania niech świadczy fakt, iż uczestniczki opuszczały szkołę wczesnym niedzielnym rankiem.
    Zaplanowano też na maj 2019 r. następne spotkanie klas i udział w organizacji obchodów 50-lecia „Medyka”, które odbędą się na wiosnę 2020 roku.

View the embedded image gallery online at:
https://medyk.konin.pl/aktualnosci.html#sigProId5dea81d625

Pin It

Z dniem 1 września 2018 r. Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie zmienia nazwę na
Medyczna Szkoła Policealna im. Karola Marcinkowskiego w Koninie

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W KONINIE

 

UCHWAŁA nr XLVIII/1090/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 2018 r.

Pin It