Znajdź nas na

za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 1000 złotych/semestr.

 

 W dniu 18 czerwca 2018 r w zabytkowych murach Zamku w Gutowie k/Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się już po raz kolejny uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania – Centra nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa.

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 stworzyła możliwość nagradzania uczniów tych placówek, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych. Stypendia zostały przyznane po raz trzeci. Tradycyjnie wydarzenie odbyło się   w  uroczystej oprawie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał w ten sposób  podkreślić rangę stypendiów oraz wagę jaką przywiązuje do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i rozwoju  Centrów. Oprócz uhonorowania uczniów za wyniki w nauce i zaangażowanie w działania na rzecz środowisk lokalnych stypendia te mają również na celu promowanie  jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 165  uczniów i słuchaczy tych jednostek.

Z konińskiego Centrum stypendia uzyskało 35 uczniów.  

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Dorota Kinal wręczając stypendia pogratulowała wyróżnionym  osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do  satysfakcji i zadowolenia ale  także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Podkreśliła, że dzięki  pracy, aktywności i  postawie uczniów  oraz zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli i wykładowców Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobra opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Życzyła również jak najlepszych wyników nadchodzącej sesji egzaminacyjnej.

Pin It