Znajdź nas na

22 czerwca 2018 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla pierwszych roczników oraz wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły. Progi naszej szkoły w roku szkolnym 2017/18 opuściło 87 absolwentów. Ukończyli oni naukę na kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej i opiekun medyczny.
Świadectwa szkolne ze średnią 4,75 i powyżej otrzymało 16 absolwentów, a średnia ocen absolwentów na wszystkich kierunkach w ostatnim semestrze to 4,47.

Nagrody książkowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły otrzymało 7 absolwentów, a 35 otrzymało stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 1000 zł.

Wyróżniono także nagrodami książkowymi uczniów i słuchaczy pierwszych roczników, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i powyżej.

W swoim przemówieniu Dyrektor Wojciech Szymczak powiedział, że WSCKZiU w Koninie kontynuuje tradycje wypracowane przez lata działania Zespołu Szkół Medycznych, a jednocześnie jest placówką nowoczesną, otwartą na potrzeby rynku pracy i nowe kierunki kształcenia. W roku 2017/2018 po raz pierwszy uruchomiono kształcenie na kierunku technik elektroradiolog. Podejmuje różne przedsięwzięcia, by umożliwić uczniom i słuchaczom poznanie tajników zawodu, a równocześnie stworzyć możliwości rozwoju osobistego. Zdobyta w szkole wiedza i umiejętności są ściśle związane z praktyczną nauką zawodu, realizowaną w oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczych, aptekach, gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych. WSCKZiU pokazuje rzeczywistość, w której, oprócz dobra i piękna, istnieją jeszcze cierpienie, choroba, starość i smutek.  Pan dyrektor poinformował, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie i słuchacze mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami i inicjatywami wśród których można wymienić:

  • zajęcie I miejsca przez uczennicę Annę Krawczyk w międzywojewódzkim konkursie dla kierunku technik masażysta „Masaż drogowskazem dla zdrowia”, przeprowadzonym w szkołach medycznych województwa wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego,
  • uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej przez uczennicę Agnieszkę Poseł,
  • zajęcie I miejsca przez uczennicę Paulę Misun w konkursie fotograficznym pt. ,,Nasze zawody w obiektywie” zorganizowanym przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • zajęcie I miejsca przez uczennicę Annę Stefaniak w konkursie plastycznym w technice easy painting, zorganizowanym przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie dla uczniów i słuchaczy szkół medycznych województwa wielkopolskiego,
  • zajęcie 16 miejsca, na 300 startujących, w Biegu Milowego Słupa przez ucznia Huberta Janiaka oraz 22 przez uczennicę Julitę Nalewską,
  • zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Indywidualne Stylizacje Paznokci pod hasłem  „Fauna i flora mórz i oceanów", w którym wzięły udział drużyny z 6 szkół z Wielkopolski,
  • przeprowadzenie w niektórych konińskich przedszkolach lekcji ,,Zdrowe zęby bez próchnicy" w ramach profilaktyki próchnicy zębów przez higienistki stomatologiczne oraz przeprowadzenie badań wad postawy i skolioz u dzieci w wieku przedszkolnym przez techników masażystów,

Dyrektor Wojciech Szymczak wyraził uznanie dla uczniów i słuchaczy, którzy angażują się w rozmaitych akcjach przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dzieci, osób chorych i potrzebujących pomocy.  Podkreślił, że działanie dla ludzi i z ludźmi przynoszą wymierne rezultaty i pozwalają przeżywać pozytywne emocje, wynikające ze wspólnego działania, życzliwości i zaangażowania. z drobnych życzliwych gestów i rezultatów swojego zaangażowania. Pogratulował wspaniałych osiągnięć uczniom, słuchaczom i nauczycielom i oraz podziękował wszystkim pracownikom za całoroczną pracę. Na zakończenie życzył całej społeczności uczniowskiej słonecznych dni i udanych wakacji, a absolwentom znalezienia satysfakcjonującej pracy i umiejętności znajdowania równowagi w pełnym wyzwań świecie.

Fotorelacja - część 1

Fotorelacja - część 2

 

 

 

 

Pin It