Znajdź nas na

       

 

         19 czerwca 2019 r. w gościnnych progach naszej szkoły kolejny  raz odbyła się  uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce, przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.    W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pani Marzena Wodzińska, a także Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania – Centra nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa oraz WSCKU we Wrześni, dyrektorzy Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Centrów Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Publicznych Bibliotek Pedagogicznych z  Konina, Poznania, Leszna, Kalisza, Piły.

 Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 stworzyła możliwość nagradzania uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych.  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 stycznia 2019 r.  stypendia zostały przyznane już kolejny raz.  Wydarzenie to ma bardzo uroczystą oprawę,  aby podkreślić rangę stypendiów oraz wskazać, że samorząd WW  nie szczędzi nakładów, by kształcenie  w Centrach gwarantowało bardzo wysoki  i adekwatny do wymagań, jakie stawia rynek pracy w Polsce i Europie, poziom edukacji. Stypendia stanowią wyróżnienie dla  uczniów i słuchaczy, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a jednocześnie  działającym na rzecz społeczności lokalnej.  Przyznawane  nagrody mają również na celu promowanie  jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 156 uczniów i słuchaczy tych jednostek. Z WSCKZiU w Koninie stypendia uzyskało 50 osób. Dzisiejsza uroczystość zaczęła się od uhonorowania słuchaczki z kierunku higienistka stomatologiczna z WSCKZiU w Koninie  pani Marty Kopka  za uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Podziękowania otrzymał także opiekun kierunku pani Ewelina Przewoźna.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego  - Marzena Wodzińska,  wręczając stypendia, pogratulowała wyróżnionym  osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do  satysfakcji i zadowolenia, ale  także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Podkreśliła, że uczniowie i słuchacze mogą odnosić sukcesy w nauce dzięki  własnej pracy, aktywności i  postawie, wsparciu bliskich  oraz zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli. Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobrą opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Po przemówieniu  Pani Marzena Wodzińska w towarzystwie pani Doroty Kinal i dyrektora każdego  centrum wręczyła każdemu stypendyście pamiatkowej karty z nazwą i sumą stypendium. Równocześnie na ekranie wyświetlane było nazwisko stypendysty.  Po wręczeniu stypendiów wszystkim uczniom i słuchaczom danej szkoły wykonywane było wspólne zdjęcie.

Pani Marzena Wodzińska życzyła również jak najlepszych wyników  rozpoczętej właśnie letniej sesji egzaminacyjnej. Dyrektor WSCKZIU w Koninie podziękował w imieniu nagrodzonych i dyrektorów centrów za wręczone stypendia i złożył zapewnienie, że słuchacze i kadra pedagogiczna postarają się, by w przyszłym roku liczba stypendystów była znacznie większa. Po części oficjalnej młodzież WSCKZiU zaprezentowała krótki program artystyczny, po którym wszyscy udali się na wspólny obiad.

 

 

Pin It