Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

Film z podsumowania roku

 

 21 czerwca 2024 roku w konińskim Medyku – Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły 74 absolwentom kierunków dziennych, stacjonarnych i zaocznych Medycznej Szkoły Policealnej. Byli to słuchacze kierunków: technik masażysta, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapia zajęciowa. W styczniu bieżącego roku ukończyli szkołę słuchacze kierunku technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny oraz opiekun medyczny-30 osób, a w kwietniu-10 uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego - floryści. W roku szkolnym 2023/2024 mury szkoły opuściło łącznie 114 absolwentow.

Dyrektor Centrum Wojciech Szymczak w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie współpracy z różnymi podmiotami zajmującymi się szeroko pojętym zdrowiem i dobrostanem człowieka, edukacją i opieką społeczną. Wspomniał o realizacji zadań wynikających z wielostronnego porozumienia o współpracy, podpisanego przez UMWW, WSCKZiU, Starostwo Powiatowe w Koninie , Miasto Konin i Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Szkoła stara się umożliwić słuchaczom rozwijanie własnych pasji, zdobywanie umiejętności wykraczających poza podstawę programową, aby zwiększyć szanse na zaistnienie na rynku pracy.

Wojciech Szymczak zwrócił uwagę na szybkość zmian we współczesnym świecie, występowanie zjawisk klimatycznych i społecznych, które budzą niepokój i lęk przed przyszłością. Wskazał, że jednym ze sposobów poszukiwania równowagi w życiu może być pomoc innym, ale także kształtowanie w sobie umiejętności skupiania się na dobrych rzeczach w naszym życiu i tym, co dzieje się tu i teraz.

Podczas uroczystości wręczono nagrody książkowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora WSCKZiU w Koninie. Słuchacze kończący edukację w WSCKZiU w Koninie w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki nauczania – średnie powyżej 4.75 miało 77 osób, 21 z nich otrzymało stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a 7 –nagrody książkowe. Pan Wojciech Szymczak podkreślił, że nauka w szkole policealnej odpowiada współczesnym trendom edukacji przez całe życie i jest dobrą inwestycją w siebie i przyszłość.

Na koniec uroczystości Dyrektor WSCKZiU podziękował wszystkim, którzy wspierali proces kształcenia, absolwentom złożył życzenia, by podjęta w przyszłości praca dawała im satysfakcję z wykonywanych obowiązków, zapewniała godne warunki życia oraz by potrafili odnaleźć równowagę między obowiązkami a przyjemnościami. Natomiast całej społeczności szkolnej życzył słonecznych wakacji oraz bezpiecznego i udanego wypoczynku.

Pin It