Znajdź nas na

Rozszerzenie oferty kształcenia w WSCKZiU w Koninie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie dotychczas było zespołem, w skład którego wchodziły dwie szkoły, z których jedna kształciła w trybie dziennym (Zespół Szkół Medycznych), a druga w trybie zaocznym (Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych)  w zawodach medycznych oraz społecznych.
Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego – jako kolejnej składowej WSCKZiU w Koninie - daje możliwość kształcenia w innych zawodach (np. technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik archiwista itp.), zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, przy wykorzystaniu istniejącej w WSCKZiU infrastruktury i bazy dydaktycznej.

 

Pin It