Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

 Terapia zajęciowa

SZKOŁA BEZPŁATNA!

 Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry) 

Tryb nauki: dzienny i stacjonarny (w trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele)

Pin It

Technik usług kosmetycznych

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
Tryb nauki: dzienny lub zaoczny

Nazwa kwalifikacji: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Pin It

Technik masażysta

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
Tryb nauki: dzienny i stacjonarny (w trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele)

Nazwa kwalifikacji: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Pin It

Technik elektroradiolog

SZKOŁA BEZPŁATNA

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)
Tryb nauki: dzienny

Nazwa kwalifikacji:  Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Pin It

SZKOŁA BEZPŁATNA

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)
Tryb nauki: dzienny

Nazwa kwalifikacji:  MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Pin It

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry)
Tryb nauki: dzienny lub zaoczny

Nazwa kwalifikacji: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Pin It

Technik sterylizacji medycznej

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry)
Tryb nauki: dzienny lub zaoczny

Nazwa kwalifikacji: MED. 12- Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Pin It

Asystentka stomatologiczana

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry),  kończy się państwowym egzaminem zawodowym.
Tryb nauki: dzienny i stacjonarny

Nazwa kwalifikacji: MED.01.  Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Pin It

Opiekun medyczny

 

 

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 1,5 roku ( 3 semestry) 
Tryb nauki: dzienny lub zaoczny
Nazwa kwalifikacji: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia.

Pin It

Higienistka stomatologiczna

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
Tryb nauki: dzienny lub stacjonarny (w trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele)

Nazwa kwalifikacji: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Pin It