Znajdź nas na

UWAGA !

 W najbliższą niedzielę 20 stycznia 2019r . w godzinach od 9:00-15:45 odbędzie się 

kurs makijażu - I stopień

 

Uczestnicy kursu poznają m. in. rodzaje cer, dowiedzą się, jakie mogą być defekty skóry, zdobędą wiedzę na temat kolorymetrii  czyli pracy z chustami przy wykonywaniu wizażu oraz  nauczą się sztuki wykonywania makijażu dziennego, wieczorowego i ślubnego.

Cena kursu -150 zł od osoby

W cenie uwzględnione: przybory i materiały kosmetyczne, serwis kawowy, zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z wytycznymi MEN.

Do udziału w kursie zapraszamy wszystkich chętnych chcących zgłębić tajniki związane z wykonywaniem makijażu i wizażu.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na mail szkoły : sekretariat @medyk.konin.pl oraz wpłacając  kwotę 150 zł  do dnia

18 stycznia br. na konto szkoły: 55 1500 1461 1214 6004 7786 0000,

z dopiskiem „kurs makijażu I stopnia” i podaniem swojego imienia i nazwiska

Osoby, które przysłały wcześniej kartę zgłoszenia na kurs nie musza tego czynić powtórnie. Wystarczy tylko opłacić kurs, przesyłając pieniądze na konto.

Pin It

WSCKUiZ - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Koninie

 z a p r a s z a   w  LISTOPADZIE 2018 r. do udziału w następujących kursach i szkoleniach:

 • Szkolenie na OPIEKUNA DZIENNEGO w żłobku klubie dziecięcym

dające uprawnienia do sprawowania opieki na dzieckiem od 20 tyg. życia do lat 3.  Ustawa z 11.02.2011r.
O opiece nad dzieckiem do lat 3 ( Dz.U. z 2018r. poz. 603,650). 

Ilość godzin – 160, w tym 30 godz. praktyki w żłobku lub klubie dziecięcym. (Roz. Ministra PiPS z 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, wolontariusza i dziennego opiekuna).

Koszt szkolenia – 1160 zł od uczestnika.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych  - 5 LISTOPADA 2018R., GODZ. 8:45

Planowany termin zakończenia szkolenia – pierwsza dekada grudnia 2018r.

Miejsce odbywania szkolenia – Konin ul. Przemysłowa 4 /dawny "MEDYK"/

obecnie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu można dokonać w sekretariacie szkoły od 8:00 do 15:00 nr tel. 63 242-42-15 wew.30 lub drogą e-mail'ową przesyłając  KARTĘ ZGŁOSZENIA  na KURS umieszczoną na naszej stronie internetowej www.wsckziu.konin.pl , zakładka formy pozaszkolne, kursy i szkolenia.

 KURSY Z ZAKRESU KOSMETOLOGII

 • Kurs makijażu – 8 godz.

Koszt – 150 zł/os.

 • Kurs masażu metodą Shantala8 godz.

Koszt – 250 zł/os.

 • Kurs przedłużania paznokci metodą żelową – 8 godz.

Koszt -250 zł

 • Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs10 godz.

Koszt -560 zł

 Kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia – 16 godz.

Koszt 120 zł/os.

 Ponadto  ogłaszamy nabór na :

 • KURS OPIEKUNA OSOBY  STARSZEJ – 120 GODZ.

Koszt – 1450 zł /os ( przy min. 10 uczestnikach)

Przewidywany termin realizacji – listopad/ grudzień 2018 r.

 • KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje ( poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany)  -  80 godz.

Koszt -   1550 zł ( przy min. 10 uczestnikach)  

Przewidywany termin realizacji -  ferie zimowe (styczeń –luty 2019r.)

Pin It

ORGANIZUJEMY KURSY

 

dostarczające wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,  dające podstawowe kompetencje zawodowe i  kursy dokształcające


Tu możesz pobrać

Kartę zgłoszenia na kurs

KURSY DAJĄCE KOMPETENCJE

KURS  OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ – liczba godzin 120

 Kurs skierowany jest do osób , które zamierzają podjąć się opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną i zależną.

Wymagania :

Ukończone 18 lat,  wykształcenie min. podstawowe. 

Cechy opiekuna: wyrozumiałość , otwartość, cierpliwość i  empatyczne nastawienie do  ludzi.

Koszt kursu uzależniony od ilości uczestników.

Program kursu :

 •  Charakterystyka i zadania  opiekuna w procesie opieki , pielęgnacji i rehabilitacji osoby starszej
 • Zagadnienia związane w procesem starzenia się organizmu
 • Opieka i pielęgnacja osoby starszej z uwzględnieniem procesów chorobowych występujących w wieku starczym
 • Opieka psychiczna nad człowiekiem starym
 • Odżywianie os-oby w podeszłym wieku
 • Pierwsza pomoc w geriatrii
 • Rehabilitacja osoby starszej
 • Pomoc instytucjonalna państwa i samorządu  w opiece nad ludźmi starszymi

 Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym : testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną  i egzaminem praktycznym sprawdzającym  umiejętności praktyczne niezbędne do opieki  i pielęgnacji osoby starszej.

Po ukończeniu  kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.

Nabór na kurs jest ciągły i trwa cały rok. Rozpoczęcie kursu następuje z chwilą skompletowania grupy, o czym uczestnik zostaje poinformowany mailem lub sms-em.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez przesłanie na maila szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  informacji o chęci udziału w kursie , na druku zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej.

Należność za udział w kursie należy przekazać na konto szkoły: 55 1500 1461 1214 6004 7786 0000, po uzyskaniu informacji od organizatora o terminie rozpoczęcia  kursu, najpóźniej   trzy dni przed jego  rozpoczęciem .

Kursy opieki nad osobą starszą organizujemy z wolnego naboru i na zlecenie, dostosowując liczbę godzin i program do potrzeb zleceniodawcy.

 

KURS OPIEKUNKI DZIECIĘCEJliczba godzin 120

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie średnie ( matura nie jest wymagana) i lubią pracę z dziećmi.

Koszt kursu uzależniony od ilości uczestników.

Program kursu :

 • Rola i zadania opiekunki dziecięcej w procesie opieki i wychowania dziecka do 3 roku życia
 • Zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowe od 0 do 3lat
 • Szeroko pojętą problematykę stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Omówienie zakresu kompetencji opiekuna
 • Udzielanie pierwszej pomocy dziecku w stanach zagrożenia życia i zdrowia

 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym : testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną  i egzaminem praktycznym sprawdzającym  umiejętności praktyczne niezbędne do opieki  i pielęgnacji dziecka w warunkach domowych, żłobkowych i w klubie malucha .

Po ukończeniu  kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.

Nabór na kurs jest ciągły i trwa cały rok. Rozpoczęcie kursu następuje z chwilą skompletowania grupy, o czym uczestnik zostaje poinformowany mailem lub sms-em.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez przesłanie na maila szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  informacji o chęci udziału w kursie , na druku zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej.

Należność za udział w kursie należy przekazać na konto szkoły: 55 1500 1461 1214 6004 7786 0000, po uzyskaniu informacji od organizatora o terminie rozpoczęcia  kursu, najpóźniej   trzy dni przed jego  rozpoczęciem .

Kursy opiekunki dziecięcej organizujemy z wolnego naboru i na zlecenie, dostosowując liczbę godzin i program do potrzeb zleceniodawcy .

KURS OPIEKUNA OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ liczba godzin 120

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie średnie ( matura nie jest wymagana) i  zamierzają podjąć pracę z osobami niepełnosprawnymi .

Koszt kursu uzależniony od ilości uczestników.

Program kursu :

 • Zajęcia organizacyjne: zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.pożarowa, ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja , sterylizacja.
 • Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom z niepełnosprawnościami, sylwetka zawodowa opiekuna.
 • Anatomia z fizjologią człowieka.
 • Rodzaje niepełnopsrawności  i sposoby postępowania  w osobami.niepełnosprawnymi  uwzględniające rodzaj niepełnopsrawności.
 • Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby.
 • Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.
 • Pielęgnacja osób niepełnosprawnych.
 • Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.
 • Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.
 • Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci.
 • Pierwsza pomoc.
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 • Zasady żywienia ludzi i niepełnosprawnych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym : testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną  i egzaminem praktycznym sprawdzającym  umiejętności praktyczne niezbędne do opieki  i pielęgnacji osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych, w domach opieki społecznej  .

Po ukończeniu  kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.

Nabór na kurs jest ciągły i trwa cały rok. Rozpoczęcie kursu następuje z chwilą skompletowania grupy, o czym uczestnik zostaje poinformowany mailem lub sms-em.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez przesłanie na maila szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  informacji o chęci udziału w kursie , na druku zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej.

Należność za udział w kursie należy przekazać na konto szkoły: 55 1500 1461 1214 6004 7786 0000, po uzyskaniu informacji od organizatora o terminie rozpoczęcia  kursu, najpóźniej   trzy dni przed jego  rozpoczęciem .

Kursy opiekuna osoby niepełnosprawnej organizujemy z wolnego naboru i na zlecenie, dostosowując liczbę godzin i program do potrzeb zleceniodawcy .

KURS  PIERWSZEJ  POMOCY - liczba godzin 16

Kurs skierowany jest do odbiorców indywidualnych i  zakładów pracy.

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i  wyrobienie umiejętności praktycznych  w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia  i życia człowieka.

Cena kursu – 120zł.

Nabór na kurs jest ciągły i trwa cały rok. Rozpoczęcie kursu następuje z chwilą skompletowania grupy, o czym uczestnik zostaje poinformowany mailem lub sms-em.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez przesłanie na maila szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  informacji o chęci udziału w kursie , na druku zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej.

Należność za udział w kursie należy przekazać na konto szkoły: 55 1500 1461 1214 6004 7786 0000, po uzyskaniu informacji od organizatora o terminie rozpoczęcia  kursu, najpóźniej   trzy dni przed jego  rozpoczęciem .

Po ukończeniu  kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.

Na prośbę zleceniodawcy organizujemy również kursy 8 i 6 godzinne- przypominające.

 

KURS JĘZYKA MIGOWEGO I MIGANEGO podstawowy, liczba godzin 60

Koszt kursu- 600 zł

 

KURSY DOSKONALĄCE

z zakresu:

 1. Kosmetologii

 • kurs makijażu – 8 godzin, koszt 150 zł
 • kurs makijażu kobiety dojrzałej – 8 godzin, koszt 150 zł
 • kurs „Naucz malować się sama” ( dla dziewcząt) – 8 godzin, koszt 150 zł
 • kurs przedłużania paznokci metodą żelową – 8 godzin, koszt 250zł
 • kurs zdobienia  paznokci na lakierze hybrydowym różnymi technikami – 8 godzin
 • koszt 250 zł
 • kurs zagęszczania i przedłużania rzęs- 10 godzin,  koszt 560zł
 1. Masażu

 • kurs masażu antyceliltowego – 16 godzin, koszt 250zł
 • kurs masażu antycelulitowego gumową bańką chińską i lodem- 16 godzin, koszt 250zł
 • kurs masażu kobiety w ciąży -10 godzin, koszt 400zł
 • kurs masażu metodą  Shantala – 8 godzin, koszt 250 zł

 

Nabór na kursy jest ciągły i trwa cały rok. Rozpoczęcie kursu następuje z chwilą skompletowania grupy, o czym uczestnik zostaje poinformowany mailem lub sms-em.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez przesłanie na maila szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  informacji o chęci udziału w kursie , na druku zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej.

Należność za udział w kursie należy przekazać na konto szkoły: 55 1500 1461 1214 6004 7786 0000, po uzyskaniu informacji od organizatora o terminie rozpoczęcia  kursu, najpóźniej   trzy dni przed jego  rozpoczęciem .

W cenę każdego kursu są wliczone koszt materiałów i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w czasie trwania kursu.

Po ukończeniu  kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.

Tu możesz pobrać

Kartę zgłoszenia na kurs

 

Pin It

Kurs przedłużania paznokci metodą żelową – 8 godz.

Termin realizacji – 4 LUTEGO 2018 r.( niedziela)

Cena kursu dla jednej osoby -250 zł

W koszt KURSU wliczone są żele i inne akcesoria potrzebne do przedłużenia paznokci, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs zdobienia paznokci na lakierze hybrydowym różnymi technikami - I stopień -8 godz.

Termin realizacji – 4 luty 2018r. ( niedziela)

Cena kursu dla jednej osoby -250 zł

W koszt KURSU wliczone są żele i akcesoria potrzebne do zdobienia paznokci, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs makijażu kobiety dojrzałej

Termin realizacji – 4 luty 2018r. (niedziela)

Cena kursu - 150 zł

W koszt KURSU wliczone są kosmetyki i akcesoria potrzebne do zrobienia makijażu, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs makijażu „Naucz się malować sama”

Termin realizacji – 28 styczeń 2018r. (niedziela) br.

Cena kursu - 150 zł

W koszt KURSU wliczone są kosmetyki i akcesoria potrzebne do zrobienia makijażu, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Pin It

Kurs FDM - masażu powięziowego w najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych (m.in. rwie kulszowej) odbędzie się w weekend 10 i 11 marca 2018r

Liczba godzin – 16 godzin zegarowych

Zajęcia odbywać się będą od 9:00 do 17:00 w pracowni masażu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ul. Przemysłowa 4.

Zajęcia poprowadzi ADAM KUNA – certyfikowany fizjoterapeuta Funkcjonalnego Treningu Motorycznego akredytowany przez IFDMO

Koszt kursu – 800 zł

Pin It

Wymagania dla kandydatów:

1) Ukończone 18 lat

2) Wykształcenie min. średnie (matura nie jest wymagana)

3) Zamiłowanie do pracy z dziećmi

Program kursu zawiera:

1) Zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowe od 0 do 3lat

2) Szeroko pojętą problematykę stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

3) Omówienie zakresu kompetencji opiekuna

4) Udzielanie pierwszej pomocy dziecku w stanach zagrożenia życia i zdrowia

Zajęcia rozpoczną się na początku grudnia i będą prowadzone metodą weekendową lub wieczorową (w dni powszednie od godz. 16:00)

Koszt kursu dla jednej osoby – 1400 zł

W koszt kursu wliczony jest serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

 

Pin It

Kurs przedłużania paznokci metodą żelową – 8 godz.

Termin realizacji – 3 i 10 grudnia ( niedziela) br.

Cena kursu dla jednej osoby -250 zł

W koszt KURSU wliczone są żele i inne akcesoria potrzebne do przedłużenia paznokci, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs zdobienia paznokci na lakierze hybrydowym różnymi technikami I stopień -8 godz.

Termin realizacji – 3 i 10 grudnia ( niedziela) br.

Cena kursu dla jednej osoby -250 zł

W koszt KURSU wliczone są żele i akcesoria potrzebne do zdobienia paznokci, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs makijażu kobiety dojrzałej

Termin realizacji – 3 i 10 grudnia (niedziela) br.

Cena kursu - 150 zł

W koszt KURSU wliczone są kosmetyki i akcesoria potrzebne do zrobienia makijażu, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs makijażu „Naucz się malować sama”

Termin realizacji – 3 i 10 grudnia (niedziela) br.

Cena kursu - 150 zł

W koszt KURSU wliczone są kosmetyki i akcesoria potrzebne do zrobienia makijażu, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Pin It

U W A G A FIZJOTERAPEUCI, MASAŻYŚCI !!!

w weekend 16 i 17 września 2017 r.

zapraszamy do udziału w KURSIE FDM - MASAŻU POWIĘZIOWEGO  w najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych (m.in. rwie kulszowej)

Pin It

Kurs skierowany jest dla masażystów i fizjoterapeutów oraz położnych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie uważa się, że kobiety w ciąży mogą a nawet powinny korzystać z masażu. Celem masażu jest zmniejszenie obrzęków, napięć i dolegliwości bólowych w okolicach podlegających nadmiernemu obciążeniu: i szyja, grzbiet - szczególnie z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym, kończyny dolne i stawy kończyn dolnych. W miarę jak dziecko rośnie, u kobiety zmienia się środek ciężkości ciała. Kręgosłup jest przeciążony. Na ogół lędźwiowy odcinek kręgosłupa nadmiernie wygina się do przodu. Przeciążenie mięśni i kręgosłupa wywołuje silny ból i zniechęca do poruszania się. Poza tym rosnący płód uciska naczynia krwionośne powodując zaburzenia krążenia, czego efektem jest zastój krwi w nogach.

Kurs trwa 1 dzień – 10 godzin .

Termin realizacji - 16 lipca 2017r. ( niedziela ), rozpoczęcie godz. 9:00

Miejsce realizacji - WSCKZiU ( Medyk) w Koninie , ul. Przemysłowa 4, sala 37 lub 33

Pin It