Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

- BEZPŁATNE

 - NABÓR 2020/2021

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs  bezpłatny prowadzony w oparciu o program nauczania, uwzględniający nową podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu.

 Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie:

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Forma w jakiej organizowane są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) uwzględniając czas wolny w ferie oraz wakacje.

 Absolwenci kursu uzyskują

- Zaświadczenie o odbyciu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, ale nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu kursu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

- Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, przystąpił do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu, po zdaniu egzaminu. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum.

- Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 Informujemy, że  nabór na KKZ trwa-  rozpoczęcie zajęć  we wrześniu z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników. 

 

FLORYSTA (1 rok/2 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
 OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych:

- projektowanie dekoracji roślinnych;

- wykonywanie dekoracji roślinnych;

- aranżowanie wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (1rok/2 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:

 

- planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;

- świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;

- wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;

- udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (2 lata/4 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej:

- ustalanie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;

- diagnozowanie zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;

- dobieranie odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;

- mobilizowanie osoby starszej do aktywności.

REGULAMIN KKZ

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – możliwość złożenia drogą online lub w sekretariacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie;

- świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową (minimum szkoły podstawowej/gimnazjum i ukończone 18 lat);

- termin składania dokumentów:  do 31.08.2020 r.

REKRUTACJA  ONLINE 

 

Pin It


Uwaga!


Z pojawiającego się zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS- COV-2 oraz w związku z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, WSCKZiU w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego zawiesza organizację kursów w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczona oferta kursów jest aktualna. Zgłoszenia udziału w kursie przyjmowane są w drodze mailowej na druku zgłoszenia na kurs.

 

KURS OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ I ZALEŻNEJ

 Ilość godzin – 80

Miejsce realizacji : KONIN siedziba WSCKZiU , ul. Przemysłowa 4

Termin realizacji : MAJ/CZERWIEC

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze

Koszt – 1200 zł

Przy większej liczbie zainteresowanych cena może ulec zmianie.

Cena zwiera:

 • serwis kawowy
 • materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN

Program kursu zawiera między innymi:

1) Wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patologii człowieka w podeszłym wieku

2) Opiekę i pielęgnacje osoby starszej w warunkach domowych, z uwzględnieniem praktycznej nauki:

 • toalety codziennej chorego w łóżku,
 • kąpieli chorego w łóżku
 • toalety jamy ustnej
 • zmiany bielizny pościelowej z chorym w łóżku
 • zakładania i zmiany pampersa
 • mycie głowy chorego w łóżku
 • toalety przeciwodleżynowej
 • pielęgnacji chorego ze stomią , stopą cukrzycową i cewnikiem
 • techniki podnoszenia chorego w łóżku i transportowania go na wózek

3) Opieka psychiczna nad osobą starszą m. in. w takich chorób jak: demencja starcza, Choroba Parkinsona i Choroba Alzheimera.

4) Żywienie osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem żywienia w chorobach wieku starczego

5) Rehabilitacja osób starszych w warunkach domowych z uwzględnieniem m.in. takich chorób jak : udar mózgu, zawał serca, niesprawność ruchowa, uraz kręgosłupa.

6) Opieka państwa, samorządu i organizacji pozarządowych nad seniorami.

7) Zagadnienia prawne dotyczące osób sprawujących opiekę nad osobą starszą w domu.

Zgłoszenia udziału w kursie przyjmowane są w drodze mailowej na druku zgłoszenia na kurs zamieszczonym poniżej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto szkoły lub osobiście
w kasie szkoły
Nr konta : 05 1020 4027 0000 1202 1520 4895

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS


KURS OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie średnie

Uprawnienia do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz.U. 2018r. Poz. 603, 6500)

 

Ilość godzin – 280 GODZIN (w tym 80 godzin praktyki w Żłobku lub Klubie Dziecięcym)

Miejsce realizacji : KONIN siedziba WSCKZiU , ul. Przemysłowa 4

Termin realizacji : MAJ/CZERWIEC 2020

Uwaga! Kurs zostanie zrealizowany przy zgłoszeniu się minimum 10 osób

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze

Koszt: 2500  zł

Cena zwiera:

 • serwis kawowy
 • materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN

Program kursu obejmuje przygotowanie w zakresie:

 • Regulamin i obowiązki opiekunki do dzieci oraz specyfika zawodu
 • Psychologia rozwojowa
 • Metody wychowania
 • Pielęgnacja dziecka
 • Gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka
 • Dietetyka i prawidłowe żywienie dziecka
 • Zabawy ruchowe, plastyczne i dydaktyczne dla dzieci
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
 • Choroby wieku dziecięcego
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego
 • Problemy związane z opieką nad dzieckiem
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Współpraca z rodzicami
 • Zajęcia praktyczne.

Zgłoszenia udziału w kursie przyjmowane są w drodze mailowej na druku zgłoszenia na kurs zamieszczonym poniżej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto szkoły lub osobiście
w kasie szkoły Nr konta : 05 1020 4027 0000 1202 1520 4895

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS


KURSU MASAŻU  KLASYCZNEGO

Ilość godzin : 80

Liczba uczestników – 6 osób

Miejsce realizacji – Konin, siedziba WSCKZiU, ul. Przemysłowa 4

Odpłatność – 1000 zł /osobę

 PROGRAM   KURSU

I CZEŚĆ TEORETYCZNA

 1. Wprowadzenie do masażu klasycznego – 4 godz.
 • zasady stosowania masażu klasycznego; p/wskazania i wskazania do stosowania masażu klasycznego, pozycje ułożeniowe
 • wpływ masażu klasycznego na tkanki i poszczególne układy

 II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Masaż poszczególnych części ciała, lokalizacja struktur anatomicznych -  76 godz.
 • kończyna górna: palce, śródręcze, staw promieniowo nadgarstkowy, przedramię , staw łokciowy , ramię, staw ramienny
 • kończyna dolna :  palce, śródstopie, staw skokowy, podudzie, staw kolanowy, udo, staw biodrowy, pośladki
 • grzbiet i kręgosłup
 • mięśnie czworoboczne i kark
 • klatka piersiowa : w ułożeniu na boku i plecach
 • powłoki brzuszne   
 • twarz
 • szyja i głowa

 Zgłoszenia należy składać na karcie zgłoszenia na kurs załączonej poniżej, w sekretariacie WSCKZiU w Koninie, ul. Przemysłowa 4 lub przesłać emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłatę za kurs należy przesłać na konto szkoły podane poniżej na dwa dni przed rozpoczęciem kursu ( data rozpoczęcia zajęć zostanie podana po zakończeniu rekrutacji),

 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „masaż „

Nr konta : 05 1020 4027 0000 1202  1520 4895

UWAGA !  Ilość miejsc ograniczona

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS

 


KURS OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ I ZALEŻNEJ

Ilość godzin - 80

Miejsce realizacji : KONIN siedziba  WSCKUiZ , ul. Przemysłowa 4

Termin realizacji :  MAJ/CZERWIEC 2020

Zajęcia  odbywać się będą w dni robocze

Koszt –  1200 zł

Cena zwiera:

 • serwis kawowy
 • materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN

 Program kursu zawiera między innymi :

1) Wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patologii człowieka w podeszłym wieku

2) Opiekę i pielęgnacje osoby starszej w warunkach domowych, z uwzględnieniem praktycznej nauki:

 • toalety codziennej chorego w łóżku,
 • kąpieli chorego w łóżku
 • toalety jamy ustnej
 • zmiany bielizny pościelowej z chorym w łóżku
 • zakładania i zmiany pampersa
 • mycie głowy chorego w łóżku
 • toalety przeciwodleżynowej
 • pielęgnacji chorego ze stomią , stopą cukrzycową i cewnikiem
 • techniki podnoszenia chorego w łóżku i transportowania go na wózek

3) Opieka psychiczna nad osobą starszą m. in. w takich chorób jak: demencja starcza, Choroba Parkinsona i Choroba Alzheimera.

4) Żywienie osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem żywienia w chorobach wieku starczego

5) Rehabilitacja osób starszych w warunkach domowych z uwzględnieniem m.in. takich chorób jak : udar mózgu, zawał serca, niesprawność ruchowa, uraz kręgosłupa.

6) Opieka państwa, samorządu i organizacji pozarządowych nad seniorami.

7) Zagadnienia prawne dotyczące osób sprawujących opiekę nad osobą starszą w domu.

 Zgłoszenia udziału w kursie przyjmowane są w drodze mailowej  na druku zgłoszenia na kurs zamieszczonym poniżej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto szkoły lub osobiście
 w kasie szkoły

Nr konta : 05 1020 4027 0000 1202  1520 4895

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS

  

Pin It