Znajdź nas na

WSCKUiZ - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Koninie

 z a p r a s z a   w  LISTOPADZIE 2018 r. do udziału w następujących kursach i szkoleniach:

  • Szkolenie na OPIEKUNA DZIENNEGO w żłobku klubie dziecięcym

dające uprawnienia do sprawowania opieki na dzieckiem od 20 tyg. życia do lat 3.  Ustawa z 11.02.2011r.
O opiece nad dzieckiem do lat 3 ( Dz.U. z 2018r. poz. 603,650). 

Ilość godzin – 160, w tym 30 godz. praktyki w żłobku lub klubie dziecięcym. (Roz. Ministra PiPS z 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, wolontariusza i dziennego opiekuna).

Koszt szkolenia – 1160 zł od uczestnika.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych  - 5 LISTOPADA 2018R., GODZ. 8:45

Planowany termin zakończenia szkolenia – pierwsza dekada grudnia 2018r.

Miejsce odbywania szkolenia – Konin ul. Przemysłowa 4 /dawny "MEDYK"/

obecnie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu można dokonać w sekretariacie szkoły od 8:00 do 15:00 nr tel. 63 242-42-15 wew.30 lub drogą e-mail'ową przesyłając  KARTĘ ZGŁOSZENIA  na KURS umieszczoną na naszej stronie internetowej www.wsckziu.konin.pl , zakładka formy pozaszkolne, kursy i szkolenia.

 KURSY Z ZAKRESU KOSMETOLOGII

  • Kurs makijażu – 8 godz.

Koszt – 150 zł/os.

  • Kurs masażu metodą Shantala8 godz.

Koszt – 250 zł/os.

  • Kurs przedłużania paznokci metodą żelową – 8 godz.

Koszt -250 zł

  • Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs10 godz.

Koszt -560 zł

 Kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia – 16 godz.

Koszt 120 zł/os.

 Ponadto  ogłaszamy nabór na :

  • KURS OPIEKUNA OSOBY  STARSZEJ – 120 GODZ.

Koszt – 1450 zł /os ( przy min. 10 uczestnikach)

Przewidywany termin realizacji – listopad/ grudzień 2018 r.

  • KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje ( poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany)  -  80 godz.

Koszt -   1550 zł ( przy min. 10 uczestnikach)  

Przewidywany termin realizacji -  ferie zimowe (styczeń –luty 2019r.)

Pin It