Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

- BEZPŁATNE

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs  bezpłatny prowadzony w oparciu o program nauczania, uwzględniający nową podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu.

 Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie:

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Forma w jakiej organizowane są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) uwzględniając czas wolny w ferie oraz wakacje.

 Absolwenci kursu uzyskują

- Zaświadczenie o odbyciu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, ale nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu kursu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

- Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, przystąpił do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu, po zdaniu egzaminu. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum.

- Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 Informujemy, że  nabór na KKZ trwa-  rozpoczęcie zajęć  we wrześniu z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników. 

 

FLORYSTA (1 rok/2 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
 OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych:

- projektowanie dekoracji roślinnych;

- wykonywanie dekoracji roślinnych;

- aranżowanie wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (2 lata/4 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej:

- ustalanie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;

- diagnozowanie zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego
i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;

- dobieranie odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;

- mobilizowanie osoby starszej do aktywności.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego;

- świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową.Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs  bezpłatny prowadzony w oparciu o program nauczania, uwzględniający nową podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu.

 Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie:

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Forma w jakiej organizowane są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) uwzględniając czas wolny w ferie oraz wakacje.

 

Absolwenci kursu uzyskują:

- Zaświadczenie o odbyciu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, ale nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu kursu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

- Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie otrzymuje absolwent, który ukończył kurs , przystąpił do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. po zdaniu egzaminu. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum.

- Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 

Informujemy,

 że rozpoczynamy rekrutację na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  w  Wielkopolskim Samorządowym   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

NABÓR – LUTY  2020  w zawodach:

FLORYSTA (1 rok/2 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
 OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych:

 • projektowanie dekoracji roślinnych;
 • wykonywanie dekoracji roślinnych;
 • aranżowanie wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

 OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (2 lata/4 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej:

 • ustalanie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
 • diagnozowanie zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
 • dobieranie odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
 • mobilizowanie osoby starszej do aktywności.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; ( tel. 63 24242 15 wew. 30)

- świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową.

 

 

 

 

Pin It