Znajdź nas na

Inspektor Ochrony Danych:

Jacek Andrzejewski,

adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Klauzula informacyjna dla pracowników, rodziców i uczniów szkoły

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 4,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; dane osobowe przetwarzane są zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) i wydanych do nich aktów wykonawczych oraz statutu szkoły,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Prawo oświatowe, Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut szkoły jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 


 

Pin It