Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia nauki (w formie dziennej)  w następujących zawodach:

 

Kierunki dwuletnie 

 • technik farmaceutyczny - (2,5 roku)
 • higienistka stomatologiczna
 • technik usług kosmetycznych
 • technik masażysta
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun dziecięcy
 • opiekun w domu pomocy społecznej 
 • opiekun osoby starszej
 • technik elektroniki i informatyki medycznej - NOWOŚĆ!
 • technik elektroradiolog (2,5 roku) - NOWOŚĆ!

 

Kierunki roczne

 • asystent osoby niepełnosprawnej 
 • opiekun medyczny 
 • opiekun środowiskowy
 • technik sterylizacji medycznej - NOWOŚĆ!

Uwaga! termin składania dokumentów na semestr zimowy do 31 stycznia 2021r.

 

Warunki przyjęcia:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej  (matura nie jest konieczna)
 • zaświadczenie lekarskie  zezwalające na podjęcie nauki w danym zawodzie
 • podanie, CV oraz 3 zdjęcia
 • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku dużej ilości chętnych na dany kierunek kształcenia  

Tu możesz pobrać

Podanie o przyjęcie do szkoły

REKRUTACJA  ONLINE

 

UWAGA!

Rekrutacja na semestr letni trwa do końca sierpnia 2021 r. 

Rozmowy kwalifikacyjne:  w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc na danym kierunku kształcenia. 

 

Zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej

 • specyfika wybranego zawodu
 • system ochrony zdrowia w Polsce
 • Karta Praw Pacjenta
 • promocja zdrowia - działania sprzyjające zachowaniu zdrowia
 • zapobieganie zakażeniom (HIV, WZW)
 • czasopisma medyczne, programy tv
 • cechy osobowości potrzebne w danym zawodzie
 • zagadnienia odpowiedzialności zawodowej
 • zagadnienia etyczne danego zawodu
 • uzasadnienie wyboru danego zwodu
 • rola farmaceuty w kontakcie z pacjentem
 • podstawy chemii i biologii

 

Chcesz mieć pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły? U nas uzyskasz wykształcenie pozwalające pracować w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i zagranicą.

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje? Ucząc się na kierunkach zaocznych z powodzeniem pogodzisz pracę zawodową i naukę.

Chcesz mieć pewność wysokich kwalifikacji? Aż 92 % naszych słuchaczy zdało w latach 2006 - 2019 roku zewnętrzne egzaminy z przygotowania zawodowego. Świadectwa ukończenia naszej szkoły otwierają możliwości zatrudnienia w placówkach opiekuńczych na terenie całej Polski.

Myślisz o studiach wyższych? Nic prostszego. Dzięki porozumieniu z Niepublicznym Kolegium Nauczycielskim TPD w Warszawie nasi absolwenci kierunków terapia zajęciowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun środowiskowy, opiekun w domu pomocy społecznej rozpoczynają naukę już od drugiego roku akademickiego na kierunkach pedagogicznych. Nic nie tracisz.

Wydaje Ci się, że nauka jest zbyt droga? Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą, która wspomaga swoich słuchaczy stypendiami.

Nie czekaj  dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty do sekretariatu.

Pin It