Znajdź nas na

Projekt "Profesjonalny MEDYK"

W związku z realizacją   projektu „Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości  kształcenia zawodowego WSCKZiU Konin”  i prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, Dyrektor Wielkopolskiego  Samorządowego  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Koninie,   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego  dostawę  oraz montaż  fabrycznie nowego wyposażenia 3 pracowni kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki  stomatologicznej i masażu.

Zapytanie ofertowe  umieszczono  w bazie konkurencyjności .

Link:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209160#

Pin It

 

Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin

Pin It