Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

   Jubileusz 50-lecia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - konińskiego MEDYKA - to czas dumy i zadumy.

Wielkie święto szkoły, spotkania po latach, wspomnienia i wspólna zabawa gości, pracowników absolwentów i słuchaczy. Nikt nie spodziewał się, że trzeba będzie świętować pięćdziesięciolecie istnienia szkoły w cieniu pandemii i zaleceń sanitarnych. Wszystkie  plany musiały ulec zmianie, terminy uroczystości kilkakrotnie przesuwane, konieczność zmniejszenia liczby uczestników - nie tak miało wyglądać świętowanie jubileuszu.

Jubileusz pięćdziesięciolecia szkoły medycznej w Koninie prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, odbył się 28 sierpnia 2020r. w Konińskim Domu Kultury  i na terenie WSCKZiU w gronie zaproszonych gości, przyjaciół szkoły,  pracowników byłych i emerytowanych, absolwentów z różnych kierunków i roczników oraz obecnych słuchaczy.

Podczas uroczystości wyświetlony został film dokumentujący kolejne lata działania szkoły, w którym znalazły się wywiady z  Dyrektor Departamentu Nauki i Edukacji UMWW  - przedstawicielem organu prowadzącego szkołę - panią Dorotą Kinal, kierownictwem szkoły z różnych lat, nauczycielami, którzy tworzyli szkołę od jej początków i absolwentami  pierwszych roczników  Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. Uczestnicy uroczystości mieli okazję  zobaczyć -utrwalony na taśmie 8 milimetrowej prze nauczyciela Stanisława Chalińskiego - koniec budowy gmachu szkoły w 1969-efekt starań kierownika Wydziału Zdrowia Tadeusza Kostiukowa, dyrektora Jana Janusa i wicedyrektora Elżbiety Białak.  Zadumę na twarzach widzów wywołały zdjęcia z kronik szkolnych dokumentujące losy szkoły na przestrzeni lat,  twarze tych, którzy dbali o rozwój placówki  i   wysoki poziom kształcenia najpierw absolwentów szkół podstawowych, potem  młodzieży, która ukończyła średnie szkoły, by w końcu stworzyć warunki do nauki  dorosłym.  W ciągu 50 lat istnienia szkoła miała wiele powodów do dumy-  wykształciła tysiące profesjonalistów  z różnych dziedzin ochrony zdrowia i życia, opieki społecznej, rehabilitacji, pielęgnacji i poprawy jakości życia. Mimo zawirowań losu szkoła nadal tętni życiem, rozwija się i stara o przywrócenie kształcenia pielęgniarek na poziomie niższym niż licencjat.

Świętowanie pięćdziesięciolecia szkoły to także czas, gdy z zadumą wspomina się  pracowników i absolwentów, którzy odeszli na zawsze, a część swojego życia poświęcili szkole.  Coraz dłuższa lista nazwisk zmarłych dobitnie uświadamia upływ czasu. Tabla wiszące na szkolnych korytarzach, pożółkłe zdjęcia, zatrzymane w kadrze chwile młodości, uświadamiają, że uruchomiona w roku szkolnym 1969/1970 placówka przekroczyła półwiecze.

Znaczenie WSCKZiU dla regionu i dokonania szkoły podkreśliły w swoim przemówieniu przedstawiciele organu prowadzącego szkołęCzłonka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Pani Paulina Stochniałek i  Pani Dorota Kinal  - Dyrektor Departamentu Edukacji  i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Tak doniosła rocznica stała się okazją do uhonorowania WSCKZiU w Koninie i jej pracowników.  Szkoła  otrzymała  z rąk Pawła Adamowa - zastępcy  Prezydenta Miasta Konina- odznakę honorową Za Zasługi dla Miasta Konina", która została przypięta do sztandaru szkoły. Takie samo wyróżnienie  otrzymali nauczyciele: Agnieszka Lizik-Kwaśniewska, Violetta Kwiecińska, Ewa Grabarczyk-Szewczyk, Karina Piechocka, Ewa Kubsik.

Dorobek szkoły i jej znaczenie dla powiatu konińskiego docenione zostało przez Zarząd Powiatu Konińskiego, który  przyznał Barbarze Stanisławskiej, Wojciechowi Grzegorzewskiemu i Waldemarowi  Szymczakowi Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego". Wręczenia dokonał Starosta Stanisław Bielik.

Decyzję o wyróżnieniu dyrektora szkoły Wojciecha Szymczaka podjęło także  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, przyznając honorową odznakę Przyjaciel Dziecka, którą wręczyła Krystyna Chowańska - Prezes Zarządu Powiatowego TPD w Koninie.

Nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły przyznał Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego  wręczyły: Paulina Stochniałek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW  - Dorota Kinal. Nagrodę  Zarządu Województwa Wielkopolskiego I-stopnia otrzymał dyrektor Wojciech Szymczak, a II stopnia - Ewa Wojskunowicz, Ewa Łętowska-Gościmińska, Wojciech Grzegorzewski, Ewelina Kubacka.

Kształcenie kadr medycznych i społecznych wiąże się z wieloletnią współpracą z instytucjami, szpitalem, organizacjami pozarządowymi, placówkami opiekuńczymi, przychodniami i poradniami, aptekami i gabinetami rehabilitacyjnymi, stomatologicznymi, przedszkolami, fundacjami Tylko w ciągu jednego roku szkolnego słuchacze WSCKZIU odbywają zajęcia praktyczne w ponad 80 placówkach.  Niektóre z nich związane są z „Medykiem" od początku jego działania. W uznaniu szczególnych zasług dla szkoły, decyzją Rady Pedagogicznej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie  wyróżnieniami w postaci statuetek „Zasłużony dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie” zostały nagrodzone instytucje miejskie i powiatowe, zaprzyjaźnione podmioty opieki społecznej, fundacje, placówki kulturalne. Uhonorowani  zostali :  Marek Woźniak –Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miasto Konin , Powiat Koniński, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp.z o.o. w Koninie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu -Delegatura w Koninie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Maxmed", Koniński Dom Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie-Dom Kultury Oskard, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i w Lesznie,  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i 2 w Poznaniu, w Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim, Rawiczu,  Złotowie i Wrześni, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  w Żychlinie, , Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, Polski Czerwony Krzyż-Oddział Rejonowy w Koninie, Fundacja Mielnica, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Centrum Niezależnego Życia Sajgon w Ciechocinku, Dom Pomocy Społecznej w Koninie, Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk Konin. Imienne statuetki trafiły do rąk Doroty Kinal  i Janiny Golik -przedstawicielek organu prowadzącego i pracowników szkoły: Wojciecha Szymczaka, Ewy Wojskunowicz, Wojciecha Grzegorzewskiego, Ewy Łętowskiej-Gościmińskiej, Bożeny Mądrzak, Danuty Grodzkiej, Teresy Koralewskiej, Lidii Pluskoty, Heleny Wojnicz, Danieli Tarczewskiej, Mirosławy Wanat, Teresy Karbowniczek, Elżbiety Czajkowskiej.

Część oficjalną zakończyły słowa uznania, życzenia ze strony zaproszonych gości. Szczególne ciepłe słowa  skierowali do zebranych Roman Jaszczak -były nauczyciel Zespołu Szkół Medycznych i długoletni Prezes KKPK Medyk Konin oraz w imieniu rocznika ratowników medycznych - Marek Dąbrowski -absolwent WSCKZIU, a obecnie adiunkt w Katedrze
i Zakładzie Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wiceprezes oraz  współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.

Dyrektor Wojciech Szymczak złożył szczególne podziękowania wieloletniej wicedyrektor szkoły Elżbiecie Białak.  Odczytano także listy gratulacyjne  przysłane z okazji jubileuszu.  Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili Mirosław Grzanka z Zespołem   smyczkowym Ad Libitum, Orkiestra Dęta Quantum OSP w Rychwale z kapelmistrzem Zbigniewem Osajdą  
i absolwentki WSCKZIU Malwina Kwiatkowska i Michalina Bobee.

 Po zakończeniu części oficjalnej prowadzący uroczystość Janusz Lipiński - zaprosił w imieniu organizatorów na okolicznościowy tort. Dalsze obchody jubileuszu odbyły się na terenie szkoły i były połączone ze zwiedzaniem wyremontowanej szkoły, prezentacją kronik szkolnych i zdjęć prezentujących aktualne kierunki kształcenia, wystawą "7 grzechów głównych osób pełnosprawnych", wspomnieniami i spotkaniami po latach.

 FILM - 50 LAT MEDYKA

Pin It