Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

WSCKZiU w Koninie przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

do  dnia  wiosennej przerwy świątecznej.

Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań o których mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493).


 

Pin It